Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

SC Biosynergy Health SRL cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai site-ului www.biosinergie.ro , clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori), elaborand prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabilă in cadrul procesului nostru.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării site-ului www.biosinergie.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal, vă rugăm să nu utilizați site-ul www.biosinergie.ro sau sa solicitati dezabonarea la contact@biosinergie.ro

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, SC Biosynergy Health SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării produselor distribuite de SC Biosynergy Health SRL.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Termenii si conditiile, dar și cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

 1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

SC Biosynergy Health SRL colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 1. Vanzarea, facturarea si livrarea produselor distribuite pe site-ul biosinergie.ro;
 2. Informarea clientilor despre noile produse si beneficiile acestora;
 3. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor distribuite de SC Biosynergy Health SRL, precum si de furnizorii directi, desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de produse și satisfacere a consumatorului.
 4. Servicii post-vânzare, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite, îmbunătățirea calității serviciilor si a produselor comercializate prin activitatea desfășurată în cadrul serviciului Call Center; efectuarea intervenției de service, înlocuiri de produse.
 5. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Pentru vanzarea, facturarea si livrarea produselor distribuite prin site-ul biosinergie.ro: nume, prenume, adresa livrare, telefon, CNP,CUI, cont bancar, voce;
 2.  Pentru informarea clientilor despre noile produse si beneficiile acestora: nume, prenume, e-mail, telefon;
 3. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a sproduselor distribuite pe www.bosinergie.ro, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului: nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa corespondenta. SC Biosynergy Health SRL prelucrează date constând în codul numeric personal și seria și numărul actului de identitate strict pentru identificarea câștigătorilor campaniilor promoționale (dacă este cazul ca acestea să aibă loc) și pentru conformarea cu cerințele legislației fiscale. De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator unic al persoanei în funcție de tipul concursului/promoției/aplicației/jocului la care participă.
 4. Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite, îmbunătățirea calității serviciilor în cadrul serviciului Call Center:
  – nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa, voce;
 5. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.
  Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca SC Biosynergy Health SRL. să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea SC Biosynergy Health SRL. de a vă furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dvs. sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

 

 1. Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, SC Biosynergy Health SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai SC Biosynergy Health SRL (cum este cazul companiilor cu care SC Biosynergy Health SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),

– furnizori de servicii (de curierat, contabilitate, de gazduire site, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă SC Biosynergy Health SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu SC Biosynergy Health SRL precum și dvs. ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces.

Datele înregistrate de noi nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor noastre si a partenerilor nostrii. 

 1. Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii; Informarea „verbala” este utilizata in conditii excepţionale, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi.
 • de acces la datele dvs. cu caracter personal;
 • de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail la contact@biosinergie.ro

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către contact@biosinergie.ro, a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastrava fi înaintată către departamentul specializat al SC Biosynergy Health SRL; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

 1. Prevederi speciale legate de minori 

SC Biosynergy Health SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

SC Biosynergy Health SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul www.biosinergie.ro, ori participarea la concursuri sau campanii, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii care au implinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi informari, numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

 1. Durata prelucrării datelor

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001. Excepție: Pentru datele  declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 5 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, SC Biosynergy Health SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

 1. Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a site-ului nostru prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, SC Biosynergy Health SRL nu își asumă nicio responsabilitate.   

Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.

 

Call Now Button preloader